Anläggning

Oxabacken

 

 

 

Dags att börja anlägga dammarna.

 

26 juli 2009

 

 

 

 

 

Här behövs både maskiner och handkraft.

 

26 juli 2009

 

 

 

 

 

Armeringsjärnen är förankrade i berget och

ena formsidan är monterad. Berget är noggrannt

rengjort. Nu återstår en formsida, som ska förbindas

med motsatt sida med hjälp av genomgående ståltråd.

Därefter är det klart för gjutning.

 

24 augusti 2009

 

 

 

 

Täthetskontroll. Det är svårt att få betongen att täta helt

mot berget. En kilformad murbrukssträng vid foten av

betongmuren och även murbrukstätning av bergets

sprickor är därför nödvändiga.

 

29 augusti 2009

 

 

 

 

Nu håller båda dammarna tillräckligt tätt.

 

29 augusti 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai-Kathe kan inte bärga sig och börjar plantera vid

dammkanten så snart murkrönet är på plats.

 

8 september 2009

 

 

 

 

 

Den gjutna muren ska kläs med natursten. Stenarna

har förberetts med slitsar, så att de kommer att

grensla över murkrönet. De fästs med murbruk.

 

31 augusti 2009

 

 

 

 

Schaktarbetet för bäcken har gått bra.

 

16 september 2009

 

 

 

 

Platsen för bäcken är utschaktad och botten är avjämnad

med väl packat grus. Ett 5 cm tjockt lager av betong är

utlagt. På den färska betongen läggs armering ut,

varefter ytterligare 5 cm betong läggs ut och packas väl.

 

En bit in från ytterkanten av den färska betongbädden

placeras de stenar, som ska bli bäckens sidor. Utanför

dessa stenar gjuts ytterligare betong samman med den

fortfarande färska betongbottnen, för att bäcksidorna

ska bli vattentäta.

 

18 september 2009

 

 

 

 

Det gamla mjökbordet av natursten fann vi i diket

framför gården. Det får nu en ny funktion som bro

över bäcken.

 

24 september 2009

 

 

 

 

 

Dammarna har varit tömda under första vintern.

 

När våren kommer är pumpen monterad och bäcken

har fått liv.

 

Högtidligen sänks den första vattenväxten, en

näckros, ner mot botten av dammen.

 

24 april 2010

 

 

 

 

 

Än finns det inte mycket växtlighet vid bäcken och

dammarna.

 

Första etappen är avslutad och nu vidtar byggandet

av orangeriet.

 

29 april 2010

 

 

 

 

Här läggs sista stenen på plats. Bäcken kommer att

rinna fram ur marken under stenen.

 

2 juli 2011

 

 

 

 

Med orangeriet på plats finns det tid för anläggning av

den övre delen av bäcken.

 

2 juli 2011

 

 

 

 

Bäcken är klar och de första växterna är på plats.

 

1 september 2011