Försäljning

Oxabacken


Mai-Kathe tar mycket sticklingar för försäljning. Det gäller framför allt från pelargoner av ett stort antal sorter och många vedartade träd och buskar, som finns på Oxabacken. Perenner förökas genom delning och frösådd.Under februari frösår Mai-Kathe tomater, som blir färdiga för försäljning under maj månad. En del år sås även paprika, chili och gurka.

Just nu finns det gott om fina gräs, Miscantus sinensis. De blir över 1,5 meter höga med sina ståtliga fröställningar. Det finns också plantor av julrosor, gul skogsclematis, perovskia, lavendel, svavelpion, hosta, buxbom m.m.


Om du är intresserade, hör av dig till Mai-Kathe via mail.