Trädgårdsritning

OxabackenPlanritningen nedan visar Oxabackens trädgård med alla odlingsytor.

I växtförteckningen anges i vilken odlingsyta respektive växt återfinns.