Byggnadskonstruktion

Oxabacken

 

 

 

 

 

Bygglovet är klart för nya orangeriet.

 

Nu ska all vegetation och jord schaktas bort inför grundläggningen.

 

 

21 april 2010

 

 

 

 

 

Mai-Kathe inspekterar dagens arbete.

 

 

21 april 2010

 

 

 

När allt löst material är bortschaktat är det dags för fyllnadsgrus 0-18.

Gruset packas noga med padda.

 

 

19 maj 2010

 

 

 

 

På den välpackade och jämna grusbädden förbereds gjutningen av grundbalkar för murverket.

 

 

23 maj 2010

 

 

 

Armeringen är på plats och gjutningen av grundbalkarna med dimensionen 15x80 cm har påbörjats.

 

 

4 juni 2010

 

 

 

Grundbalkarna har härdat och väggarna muras nu upp med

190 mm lecablock.

 

 

5 juli 2010

 

 

Väggarna putsas.

 

 

31 juli 2010

 

 

Byggnadsställningen är färdig. Klart för att börja med trästommen.

 

 

25 augusti 2010

 

 

Mai-Kathe hjälper till med resningen av den förmonterade gavelkonstruktionen.

 

 

26 augusti 2010

 

 

Väggen för långsidan är monterad och klar för resning.

 

 

26 augusti 2010

 

 

 

Takbalken levereras i två delar och har ett mittstöd i form av en träpelare.

 

 

28 augusti 2010

 

 

 

Trästommen är monterad.

 

Klart för montering av allt glas.

 

 

1 september 2010

 

 

 

 

 

Innan de stora isolerglasfönsterna monteras måste luftningsfönsterna vara på plats.

 

 

7 september 2010

 

 

Första stora isolerglaset med en vikt på över 20 kg är nu monterat.

 

Glasen läggs i falsar på takspanten. Innan de läggs på plats, ska tätningslister i plast fästas på upplagsfalsen och en silikonsträng appliceras på upplagsytan. Efter monteringen fylls spalterna runt glasen med silikon.

 

 

11 september 2010

 

 

 

Den fjärrstyrda vinschen på fyrhjulingen var en välsignelse, då de tunga glasen skulle upp på byggnadsställningen.

 

 

11 september 2010

 

 

 

Nu är alla fönster och dubbeldörren monterade.

 

Täcklister av plåt har lagts i silikon och skruvats i varje spant mellan isolerglasen.

 

 

9 oktober 2010

 

I den fasta odlingsbädden kan växternas rötter nå ner till marken och ut under grunden.

 

På alla övriga ytor läggs 10 cm cellplast som isolering mot markkylan.

 

 

14 oktober 2010

 

 

Ovanpå golvisoleringen ligger en markduk för att stoppa sättsanden från att rinna ner i grunden.

 

 

15 oktober 2010

 

 

Nu är det bråttom att få in de köldkänsliga växterna.

 

På golvet läggs marktegel.

 

 

19 oktober 2010

 

 

 

Nu kan vintern få komma.

 

 

28 oktober 2010

 

 

 

 

Murverket är klart och ska nu putsas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 juli 2010

 

 

 

Resningen av takkonstruktionen förbereds. En bra ställning att jobba från är viktigt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 augusti 2010

 

 

Mai-Kathe hjälper till med resningen av den förmonterade gaveln.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 augusti 2010

 

 

 

Hela långsidan är monterad och klar för resning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 augusti 2010

 

 

Takbalken skarvades på mitten över en pelare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 augusti 2010

 

 

 

Hela trästommen är nu på plats.

Nu är det klart att börja med monteringen av isolerglasen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 september 2010

 

 

 

 

Luftningsfönsterna måste monteras allra först.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 september 2010

 

 

De största isolerglasen väger över 20 kg och får hanteras varsamt.

Innan de läggs på plats ska tätningsremsor fästas på takspanten och silicon läggas ut på upplagskanten. Efter monteringen fylls hela spalten mellan glas och spant med silicon.

 

 

 

 

 

 

 

 

11 september 2010

 

 

Den fjärrstyrda vinschen på fyrhjulingen visade sig vara en välsignelse för att få upp de tunga isolerglasen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 september 2010

 

 

 

 

Allt ät nu glasat och dubbeldörren är monterad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 oktober 2010

 

 

Den fasta bädden med jord är fylld. Den har ingen betongbotten och rötterna hos växterna kan leta sig ut under grunden.

 

På övriga ytor läggs 10 cm cellplast som isolering mot markkylan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 oktober 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovanpå isoleringen ligger en markduk och därpå ett lager med sand, som ska tjäna som underlag för ett marktegelgolv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 oktober

 

 

 

 

Mai-Kathe är ivrig att få in sina växter och markteglet måste därför in med det snaraste.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 oktober

 

 

Nu står orangeriet klart och de köldkänsliga växterna har fått flytta in.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 oktober