Yttre miljö

Oxabacken

Utanför orangeriet har vi lagt marktegel på framsidan och anlagt en inramad rabatt. Barnbarnens undulater fick en voljär, som de kunde flyga ut i på sommarhalvåret.

 

Efter två säsonger med vårt nya orangeri kunde vi konstatera att vi saknade en uteplats, där våra växter och vi själva kunde skydda oss för de värsta vindarna. Vi ville också ha en säker plats för en eldstad.

 

Mellan orangeriet och vårt uthus växte det mest gräs och sly på en bergssluttning. Genom att anlägga en upphöjd sittplats omgärdad med höga murar lyckades vi få till både skydd för vindarna och en trevlig sammanbindning av husen, som skymde de nödvändiga förrådsutrymmena bakom den gamla boden. Och dessutom kunde vi förverkliga vår eldstad.

 

 

Första våren med orangeriet färdigställde vi undulaternas voljär och anlade sittplats och rabatt på framsidan.

 

 

1 april 2011

 

 

 

Sittplatsen är omgärdad med en stålplåt för att sättsanden inte ska rinna bort.

 

 

9 april 2011

 

 

 

På gaveln har vi byggt en väggfast bänk av plank från gårdens ekar.

Sittplatsen med marktegel är klar.

 

 

4 juni 2011

 

 

 

Här behöver något göras!

En sluttning med bara gräs och sly och fri sikt mot förrådsplatsen bakom boden.

 

 

4 juni 2011

 

 

 

Vintern visade att den murade långväggen behövde bättre isolering. Därför byggde Stefan på med 10 cm cellplast och reglade upp en trävägg i samma stil som bodens.

 

Voljärens sluss lyser röd i solljuset.

 

 

2 september 2011

 

 

 

Skorstenspipan för den nya braskaminen ska kläs in med eldfast isolering.

 

 

2 september 2011

 

 

 

Ännu en vinter har passerat, nu med väl isolerad murvägg.

 

Vårens grönska spirar och ger energi för nya projekt....

 

 

2 maj 2012

 

 

 

Förmiddagsfikat är avklarat.

 

 

12 augusti 2012

 

 

 

Sommaren går fort och i augusti är gräsmattan gulbränd. Rosorna har klarat sig tack vare bevattning.

 

 

12 augusti 2012

 

 

 

Nu måste vi göra något åt den vildvuxna sluttningen!

 

 

4 september 2012

 

 

 

Trädgården tål inte några stora maskiner längre. Här gäller spade, spett, yxa och kanske motorsåg!

 

 

5 september 2012

 

 

Orangeriet ligger inbäddat i sensommargrönska.

 

 

15 september 2012

 

 

 

Berget på gaveln är rensat för att bereda plats för de gjutna sulorna till murverket.

 

 

21 september 2012

 

 

Stödmuren mot den upphöjda delen av sittplatsen är klar.

 

 

6 oktober 2012

 

 

Undulaterna har fått ett nytt hem och voljären ska bort.

 

 

6 oktober 2012

 

 

 

Muren börjar få sin slutliga höjd.

 

Eldstaden ska göras av natursten från gårdens alla gamla stenbrott.

 

 

14 november 2012

 

 

 

Bakom muren kommer det att bli en utmärkt plats för alla perennsticklingar.

 

 

14 november

 

 

Vinterns intåg stoppar färdigställandet av den nya sittplatsen.

 

 

12 december 2012

 

 

 

Med murarna kring den nya uteplatsen binds alla husen samman.

 

 

21 december 2012

 

 

Snart ska väl vintern släppa sitt grepp om Oxabacken...

 

 

9 februari 2013

 

 

Åter varmt nog för att jobba vidare med murarna.

 

Väggarna får en grov puts med mycket struktur.

 

 

20 april 2013

 

 

Trappan och alla putsade murar är klara.

 

Väggarna för den öppna eldstaden håller på att ta form. Det går åt mycket sten från de gamla stenbrotten.

 

 

11 maj 2013

 

 

Mai-Kathe beundrar den nya porten byggd av ekplank från gården.

 

 

29 maj 2013

 

 

Med samma typ av marktegel, som är lagd i orangeriet, får vi en sammanhållen miljö.

 

 

31 maj 2013

 

 

 

Det var ett drygt arbete att mura spisen med natursten.

 

 

20 juni 2013

 

 

 

Den nyanlagda gräsmattan börjar grönska.

 

 

25 juni 2013

 

 

 

 

 

21 juli 2013

 

 

 

Stefan lägger sista handen på murkrönet för att garantera att allt regnvatten rinner av.

 

 

23 augusti 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klängrosor, vin och blåregn har planterats mot den vita muren.

 

De sista tegelstenarna ska passas in.

 

 

9 september 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai-Kathe har ordnat med en liten invigningsfest.

 

Nimbus slickar sig om munnen och tror att han ska få va med och dela...

 

 

12 september 2013

 

 

 

Efter ännu en växtsäsong blommar rosorna och vinet och blåregnet söker sig upp i järnräcket över murkrönet.

 

 

5 juli 2014