Byggnadskonstruktion

Oxabacken

 

 

 

Första "spadtaget". All vegetation och all

jord ska bort.

 

2 februari 2007

 

 

 

Grundläggning på grus 0-16.

 

6 februari 2007

 

 

 

 

Vatten, el och avlopp har förberetts

innan gruset packas.

 

9 mars 2007

Betongplattor läggs på väl packad och

avjämnad sand.

 

10 mars 2007

 

 

 

 

Nimbus kontrollerar att husse har gjort ett bra jobb.

Aluminiumsockeln är på plats och det är dags att

resa stommen.

 

Växthuset är levererat av Classicum.

 

31 mars 2007

 

 

 

 

 

Det gäller att tänka efter före...

 

31 mars 2007

 

 

 

Aluminiumstommen är nu klar för glasning.

 

2 april 2007

 

 

 

 

 

Första odlingssäsongen fanns mycket nytt

att lära.

Idag används växthuset nästan uteslutande för odling av tomater,

paprika och chilifrukter.

Vattentunnan har fått en plats utomhus för uppsamling av

regnvatten och för att ge plats åt fler plantor inomhus.

 

1 juli 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allt glas är monterat. Vatten och el är

inkopplat och skugggardinerna hänger på plats.

 

Det är dags att börja odla!

 

21 april 2007