StartsidaOxabacken ligger på Torhamnslandet i östra Blekinge. På en västersluttning ner mot havet betade en gång

gårdens stutar, bland ekar, enebuskar och hasselbuskage. Stutarna, som av bönderna förr kallades för oxar,

har fått ge namn åt vårt boställe.


Vi kom till Oxabacken 1995 från de småländska skogarna för att skapa familjens sommarparadis vid havet.

Några år senare förvärvade vi den gård, på vars mark vi byggt vårt sommarhus. När vi 2005 pensionerade

oss beslöt vi oss för att bosätta oss på Oxabacken permanent. Med ett stort gemensamt intresse i naturen

och nyvunnen fritid startade vi ut med anläggandet av vår trädgård.


Naturen på Oxabacken präglas av närheten till havet i väster, hällmarker med ljung, stora ekar, hasselbuskar,

enar, vildapel, oxel, hagtorn, vildkaprifol och björnbär. Eftersom rådjur och älg är regelbundna gäster,

inhägnade vi i ett tidigt skede ca 4000 m2 mark vid boningshuset med ett viltstängsel, för att få ha våra

växter i fred.


Idag omfattar trädgården ca 1000 m2. Den är planerad för att smälta in i den naturliga biotopen. Några

dagar varje år öppnar vi vår trädgård för allmänheten. Vi tar även emot både stora och små sällskap efter

överenskommelse.


Välkomna att besöka oss på Oxabacken!


Mai-Kathe och Stefan Westberg