Anläggning
     Dags att börja anlägga dammarna.


     26 juli 2009     Här behövs både maskiner och handkraft.


     26 juli 2009

     


     Armeringsjärnen är förankrade i berget och

     ena formsidan är monterad. Berget är noggrannt

     rengjort. Nu återstår en formsida, som ska förbindas

     med motsatt sida med hjälp av genomgående ståltråd.

     Därefter är det klart för gjutning.


     24 augusti 2009

      Täthetskontroll. Det är svårt att få betongen att täta helt

      mot berget. En kilformad murbrukssträng vid foten av

      betongmuren och även murbrukstätning av bergets

      sprickor är därför nödvändiga.


      29 augusti 2009

      Nu håller båda dammarna tillräckligt tätt.


      29 augusti 2009      Mai-Kathe kan inte bärga sig och börjar plantera vid

     dammkanten så snart murkrönet är på plats.


     8 september 2009


     Den gjutna muren ska kläs med natursten. Stenarna

     har förberetts med slitsar, så att de kommer att

     grensla över murkrönet. De fästs med murbruk.


     31 augusti 2009

     Schaktarbetet för bäcken har gått bra.


     16 september 2009

      Platsen för bäcken är utschaktad och botten är avjämnad

      med väl packat grus. Ett 5 cm tjockt lager av betong är

      utlagt. På den färska betongen läggs armering ut,

      varefter ytterligare 5 cm betong  läggs ut och packas väl.


      En bit in från ytterkanten av den färska betongbädden

      placeras de stenar, som ska bli bäckens sidor. Utanför

      dessa stenar gjuts ytterligare betong samman med den

      fortfarande färska betongbottnen, för att bäcksidorna

      ska bli vattentäta. 


      18 september 2009

     

      Det gamla mjökbordet av natursten fann vi i diket

      framför gården. Det får nu en ny funktion som bro

      över bäcken.


      24 september 2009


   

     Dammarna har varit tömda under första vintern.


     När våren kommer är pumpen monterad och bäcken

     har fått liv.


     Högtidligen sänks den första vattenväxten, en

     näckros, ner mot botten av dammen.


     24 april 2010


     

      Än finns det inte mycket växtlighet vid bäcken och

      dammarna.


      Första etappen är avslutad och nu vidtar byggandet

      av orangeriet.


      29 april 2010

      Här läggs sista stenen på plats. Bäcken kommer att

      rinna fram ur marken under stenen.


      2 juli 2011

 

      Med orangeriet på plats finns det tid för anläggning av

      den övre delen av bäcken.


      2 juli 2011

      Bäcken är klar och de första växterna är på plats.


      1 september 2011