DammarI samband med att vi anlade våra odlingar i sluttningen längs med stigen ned mot havet, stötte vi på berg i dagen på flera ställen. Mellan bergknallarna fann vi naturliga sänkor, som visade sig vara lämpade för både dammar och bäck. I slutet på juli 2009 påbörjade vi arbetet med anläggningen av två små dammar i bergsskrevorna. Eftersom bergets form inte tillät användning av gummiduk beslöt vi oss för att använda betong som konstruktionsmaterial.


Fördelarna med betong till dammar och bäck är många. Materialet ger robusta konstruktioner, som blir lättare att anpassa till de naturliga elementen. På köpet slipper man problemen med synliga gummidukskanter.


Men naturligtvis finns det även en del nackdelar med att anlägga dammar av betong i uppsprucket berg. På vintern fryser vattnet i sprickorna till is och de vidgar sig och ger upphov till läckage, som i värsta fall blir så stora att de måste tätas.