Hitta


Kör E22 till Jämjö. Tag av mot Torhamn. Kör 10 km, sväng mot Grebbegården.

Kör 1,3 km. Sväng mot Bussevik.

Efter 200 meter, sväng in mellan stenstolparna. Kör över gårdsplanen

och ytterligare 700 meter.