Trädgård

De anlagda delarna av trädgården på Oxabacken är väl

anpassade till det vilda och utgör ca 1000 m2 av den

totala ytan på 4000 m2.


Först 2005 påbörjades arbetet med trädgårdsodlingarna

på allvar.  Ett 20-tal odlingsytor av varierande storlek

och växtkaraktär har efter hand vuxit fram i samklang

med naturen.På entrésidan av huset, utanför det viltskyddande stängslet,

finns fyra områden. Ovan visas gräslandet med blommande

rudbeckior, solbrud och rosenflockel, augusti 2012. 

Mot havet finns ett stort antal odlingsområden.

Ovan visas en kalkstensbelagd gång med olika marktäckare och ett surjordsland med azaleor,

juni 2013.
Oxabacken sett från havet, oktober 2012