Byggnadskonstruktion


Bygglovet är klart för nya orangeriet.


Nu ska all vegetation och jord schaktas bort inför grundläggningen.21 april 2010Mai-Kathe inspekterar dagens arbete.21 april 2010
När allt löst material är bortschaktat är det dags för fyllnadsgrus 0-18.

Gruset packas noga med padda.19 maj 2010

På den välpackade och jämna grusbädden förbereds gjutningen av grundbalkar för murverket.23 maj 2010
Armeringen är på plats och gjutningen av  grundbalkarna med dimensionen 15x80 cm har påbörjats.4 juni 2010
Grundbalkarna har härdat och väggarna muras nu upp med

190 mm lecablock.5 juli 2010Väggarna putsas.31 juli 2010Byggnadsställningen är färdig. Klart för att börja med trästommen.25 augusti 2010Mai-Kathe hjälper till med resningen av den förmonterade gavelkonstruktionen.26 augusti 2010Väggen för långsidan är monterad och klar för resning.26 augusti 2010
Takbalken levereras i två delar och har ett mittstöd i form av en träpelare.28 augusti 2010
Trästommen är monterad.


Klart för montering av allt glas.1 september 2010


Innan de stora isolerglasfönsterna monteras måste luftningsfönsterna vara på plats.7 september 2010Första stora isolerglaset med en vikt på över 20 kg är nu monterat.


Glasen läggs i falsar på takspanten. Innan de läggs på plats, ska tätningslister i plast fästas på upplagsfalsen och en silikonsträng appliceras på upplagsytan. Efter monteringen fylls spalterna runt glasen med silikon.11 september 2010
Den fjärrstyrda vinschen på fyrhjulingen var en välsignelse, då de tunga glasen skulle upp på byggnadsställningen.11 september 2010
Nu är alla fönster och dubbeldörren monterade.


Täcklister av plåt har lagts i silikon och skruvats i varje spant mellan isolerglasen.9 oktober 2010


I den fasta odlingsbädden kan växternas rötter nå ner till marken och ut under grunden.


På alla övriga ytor läggs  10 cm cellplast som isolering mot markkylan.14 oktober 2010Ovanpå golvisoleringen ligger en markduk för att stoppa sättsanden från att rinna ner i grunden.15 oktober 2010Nu är det bråttom att få in de köldkänsliga växterna.


På golvet läggs marktegel.19 oktober 2010
Nu kan vintern få komma.28 oktober 2010

Murverket är klart och ska nu putsas.
31 juli 2010
Resningen av takkonstruktionen förbereds. En bra ställning att jobba från är viktigt.
25 augusti 2010Mai-Kathe hjälper till med resningen av den förmonterade gaveln.26 augusti 2010
Hela långsidan är monterad och klar för resning.
26 augusti 2010Takbalken skarvades på mitten över en pelare.

28 augusti 2010
Hela trästommen är nu på plats.

Nu är det klart att börja med monteringen av isolerglasen.

1 september 2010

Luftningsfönsterna måste monteras allra först.

7 september 2010De största isolerglasen väger över 20 kg och får hanteras varsamt.

Innan de läggs på plats ska tätningsremsor fästas på takspanten och silicon läggas ut på upplagskanten. Efter monteringen fylls hela spalten mellan glas och spant med silicon.

11 september 2010Den fjärrstyrda vinschen på fyrhjulingen visade sig vara en välsignelse för att få upp de tunga isolerglasen.11 september 2010

Allt ät nu glasat och dubbeldörren är monterad.
9 oktober 2010Den fasta bädden med jord är fylld. Den har ingen betongbotten och rötterna hos växterna  kan leta sig ut under grunden.


På övriga ytor läggs 10 cm cellplast som isolering mot markkylan.


14 oktober 2010

Ovanpå isoleringen ligger en markduk och därpå ett lager med sand, som ska tjäna som underlag för ett marktegelgolv.15 oktober

Mai-Kathe är ivrig att få in sina växter och markteglet måste därför in med det snaraste.19 oktoberNu står orangeriet klart och de köldkänsliga växterna har fått flytta in.
28 oktober