Byggnadskonstruktion
   Första "spadtaget". All vegetation och all

   jord ska bort.


   2 februari 2007

    Grundläggning på grus 0-16.


    6 februari 2007

    Vatten, el och avlopp har förberetts 

    innan gruset packas.


    9 mars 2007

    Betongplattor läggs på väl packad och

    avjämnad sand.


    10 mars 2007

    Nimbus kontrollerar att husse har gjort ett bra jobb.

    Aluminiumsockeln är på plats och det är dags att

    resa stommen.


    Växthuset är levererat av Classicum.


    31 mars 2007
      

    Det gäller att tänka efter före...


    31 mars 2007
   

    Aluminiumstommen är nu klar för glasning.


    2 april 2007

   


     

    Första odlingssäsongen fanns mycket nytt

    att lära.

    Idag används växthuset nästan uteslutande för odling av tomater,

    paprika och chilifrukter.

    Vattentunnan har fått en plats utomhus för uppsamling av

    regnvatten och för att ge plats åt fler plantor inomhus.


    1 juli 2007


    Allt glas är monterat. Vatten och el är

    inkopplat och skugggardinerna hänger på plats.


    Det är dags att börja odla!


    21 april 2007